Pracujemy Metodą Indywidualnych Planów Pracy, która pozwala stosownie do potrzeb dzieci, ich zainteresowań, cech osobowości, a także rytmu osobistego planować każdy dzień.

   W każdym z domów pracuje zespół 5 wychowawców, którymi kieruje lider. A kto to taki?
   Lider to ktoś, kto ma umiejętności i talent do zjednywania sobie ludzi, motywowania ich do realizacji celów. To energia zespołu, ktoś dający natchnienie, wizję, wyznaczający zadania, podtrzymujący na duchu w trudnych sytuacjach.. To osoba, za którą inni chcą podążać.

DdD ul. Storczykowa 43

Wychowawcy wspólnie z dziećmi tak organizują czas, aby zadania wykonać szybko, a każdą wolną chwilę wykorzystać na aktywny wypoczynek i zabawę;