Utrzymujemy się z:

  • dotacji uzyskiwanej z Gminy Wrocław;
  • kampanii społecznych organizowanych przez „Towarzystwo Nasz Dom”, w tym „Góra Grosza” (zbiórka żółtych monet w szkołach i przedszkolach) oraz „Pocztówka do Św. Mikołaja”;
  • wpływów z 1% podatku przekazywanego na cele społeczne;
  • darowizn od darczyńców i sponsorów.

UPS Sonko

     Dodatkowe środki wykorzystujemy na organizację atrakcyjnego wypoczynku, pomoc w nauce w postaci korepetycji, leczenie nie objęte ubezpieczeniem społecznym, poprawę komfortu życia, fundowanie udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania, udział w imprezach kulturalnych.

Nasze konto:
Kredyt Bank SA IV Oddział we Wrocławiu
31 1500 1793 1217 9004 0075 0000