Praca jest naszą pasją, dbamy o stwarzanie dzieciom takich doświadczeń społecznych, które mają szansę wywołać zmianę wadliwych wzorców zachowań. Dlatego jesteśmy otwarci na osoby z zewnątrz. Korzystamy z pomocy wolontariuszy pomagających nam rozwijać potencjał naszych dzieci. Aktualnie jesteśmy wdzięczni za nieocenioną pomoc Babci – uwaga: brakuje nam Dziadka!!! Umożliwiamy studentom praktyczną naukę zawodu, bo chcemy zarażać naszą ideą. Wychodzimy z założenia, że wszystko zależy od ludzi. Kandydaci do pracy mają możliwość odbycia wcześniej stażu, aby podjąć świadomą decyzję, czy pasują do naszej mozaiki. Długo kompletowaliśmy obecną kadrę, którą cechuje nastawienie na współpracę i gotowość do uczenia się. Nie ma u nas osób przypadkowych. Cieszy nas wsparcie ze strony sąsiadów, którzy rozumieją, że najważniejszą pomocą dla dzieci jest wpływanie na zmianę ich spojrzenia na świat.    

     Razem z sojusznikami zmieniamy myślenie dzieci z „niczego nie potrafię i nigdzie nie przynależę” na „jestem wartościowy i mam dużo do zaoferowania innym”. Chętnie podejmujemy gości i dajemy się zapraszać, aby dzieci uczyły się o sobie, o najbliższym otoczeniu społecznym i o innych ludziach. Doświadczanie sympatii i życzliwości zapoczątkowuje zwykle szybkie i trwałe zmiany. Wspólnie uczymy dzieci, jak zaspokajać potrzeby w sposób akceptowany społecznie. Wzorców zachowań dostarczają osoby, które dzieci znają i naśladują. Dlatego nasze domy ulokowaliśmy na osiedlach domków jednorodzinnych zakładając, że w naturalny sposób dzieci będą korygować swoje wadliwe funkcjonowanie, mając za przykład prawidłowe postawy w społeczności lokalnej. Tego nie można nauczyć wirtualnie, w próżni społecznej, tylko w konfrontacji z prawdziwym życiem.

      Jesteśmy otwarci na wszystkich, którym nasza koncepcja jest bliska. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, przygotuj swoje CV i list motywacyjny i prześlij drogą elektroniczną na adres biuro@domydladzieci-wroclaw.pl. Jeśli propozycja wyda nam się interesująca, powiadomimy Cię o terminie spotkania z Dyrekcją w biurze Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Szukamy osób, które są:

 • Świadome własnych mocnych stron i ograniczeń;
 • Widzą potrzebę rozwoju osobistego w pracy z dziećmi;
 • Lubią wyzwania, trudności motywują je do poszukiwania nowych rozwiązań;
 • Otwarte – chętnie przyjmują i udzielają informacji zwrotnych;
 • Potrafią działać w zespole – rezygnują z własnych ambicji na rzecz grupy;
 • Komunikatywne, nie „chowają urazy”, nastawione są na rozwiązywanie problemów;
 • Posiadają własne zainteresowania, mogą podzielić się nimi z dziećmi;
 • Stabilne emocjonalnie – stanowią oparcie dla siebie i innych;
 • Konsekwentne i wytrwałe w osiąganiu zmiennych celów;
 • Są elastyczne – uwzględniają sugestie zespołu i stawiają granice;
 • Adekwatnie korzystające ze wsparcia (sięgają po nie gdy rzeczywiście potrzebują);
 • Aktywne, z inicjatywą, realnie oceniają własne możliwości;
 • Potrafią podejmować decyzje i być za nie odpowiedzialne;
 • Zidentyfikowane z celami i ideą, zaangażowane i etyczne;
 • Świadomie i w przemyślany sposób wybierają miejsce pracy.